Menu

Brugernavn:
Sub-0081-web.jpg

”Vi kan enkelt hämta de uppgifter vi ska använda och presentera dom på ett översiktligt sätt"

- Benedikte Milbo, EKF

Med ett effektivt HR-system från LESSOR kan ni avskaffa en mängd manuella, tidskrävande rutiner. Ni får ett flexibelt verktyg som understöttar HR-uppgifterna och skapar struktur och överblick. Det bidrar till att optimera era processer och synliggör värdet av HR-arbetet.

Ni kan reducera omfånget av manuella administrativa arbetsgångar och istället använda resurser till utveckling av anställda, ledare och organisation.

LESSOR är en av de ledande leverantörerna av HR-system och vi har också ett system som kan underlätta vardagen i ert företag – oavsett om ni har användning för hantering av anställningsuppgifter, kompetensplanering, rekrytering eller Self-Service för de anställda.