Menu

Brugernavn:
Sub-0081-web.jpg

25 juli 2016

LESSOR-Portalen är en webbaserad medarbetarportal som kan tillgås online eller direkt via LESSOR-appen. Med LESSOR-Portalen kan ni ersätta manuell registrering på papper med en enkel och användarvänlig elektronisk registrering. Därmed behöver data inte registreras flera gånger. Dessutom kan registreringarna överföras till lönesystemet vilket ger stor flexibilitet och underlättar de dagliga rutinerna.

Med LESSOR-Portalen kan ni optimera era processer för huvuddatauppdatering, registrera tjänsteresor, rörliga lönedelar, reseavräkning, utlägg och frånvaro. Dessutom kan ni enkelt ladda upp både företagsdokument, medarbetardokument och dokument som är specifikt riktade mot utvalda grupper i företaget. Därmed kan de anställda också se deras lönespecifikationer direkt i LESSOR-Portalen.

Klicka här för att läsa mer om LESSOR-Portalen eller kontakta oss på +45 48 16 60 00 eller mail.